Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo CPS
 → Program → Program konference Mléko a sýry
iduzel: 47212
idvazba: 57985
šablona: stranka
čas: 22.4.2024 14:28:07
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 47212
idvazba: 57985
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'cps.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/program/programMaS'
iduzel: 47212
path: 8549/46279/46280/46282/47209/47212
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Program konference Mléko a sýry

25.1.2024

Anotace přednášek a plakátových sdělení 

8:30 Registrace účastníků
9:00 Zahájení
9:10 Výsledky 20. ročníku Celostátních přehlídek sýrů.
Čurda L., Štětina J. (Ústav mléka, tuků a kosmetiky, VŠCHT Praha)
9:30

Trendy v mlekárenském průmyslu.

Malmgren B. (Tetra Pak Processing Solutions & Equipment, Lund)

10:15

Vliv ročního období na tvrdost másla vyrobeného v Irsku.
Piska I. (Ornua Innovation Centre, Ireland)

10:35

přestávka

10:45 Diskuse k plakátovým sdělením sekce A
11:00

Nežádoucí mikroorganismy v mlékárenství – rezistence, perzistence a zdroje kontaminace.

Němečková I., Trešlová Š. (Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.)

11:45

Matematická analýza rastu sporadicky vyskytujúceho a perzistentného kmeňa
Listeria monocytogenes.

Valík Ľ., Minarovičová J., Kaclíková E. (STU Bratislava)

12:05

Fungální kontaminanty v sýrech a v prostředí sýráren.
Kavková M., Bazalová O., Cihlář J., Dráb V. (VÚM Praha, pracoviště Tábor)

12:25

přestávka

13:00

Prebiotika v kojeneckých výživách a jejich vliv na růst a adherenci Listeria monocytogenes.

Kodešová T., Šubrtová Salmonová H., Doskočil I., Mašlejová A., Musilová Š., Vlková E. (Katedra mikrobiologie výživy a dietetiky, ČZU Praha)

13:20

Exopolysacharidy produkované bakteriemi mléčného kvašení.
Vrchotová B., Sinica A., Bleha R., Bazalová O., Kavková M., Plocková M.,
Horáčková Š.
(Ústav mléka, tuků a kosmetiky, VŠCHT Praha, Ústav sacharidů a cereálií, VŠCHT Praha, VÚM Praha, pracoviště Tábor)

13:40

Je β-galaktosidasa jen hydrolasa? A jak toho můžeme využít?
Macůrková A., Harkavchenko D., Štětina J., Čurda L. (Ústav mléka, tuků a kosmetiky, VŠCHT Praha)

14:00

Reformulace čerstvých, bílých, dohřívaných a plísňových sýrů snižováním
obsahu NaCl.

Němečková I., Trešlová Š., Forejt J., Švandrlík Z., Kružík V.
(VÚM Praha, Ústav konzervace potravin, VŠCHT Praha)

14:20 přestávka
14:30 Diskuse k plakátovým sdělením sekce B
15:00

Možnosti a omezení rostlinných a hybridních alternativ mléčných výrobků.
Horáčková Š., Macůrková A., Vrchotová B., Plocková M., Štětina J. (Ústav mléka, tuků a kosmetiky, VŠCHT Praha)

15:20

Nutriční, mikrobiologické a senzorické hodnocení fermentovaných rostlinných výrobků.
Doležal M., Plocková M., Rajmicová L., Pavlínová K., Ilko V., Procházková Z., Horáčková Š.
(Ústav analýzy potravin a výživ, Ústav mléka, tuků a kosmetiky, VŠCHT Praha, III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice)

15:40

Využití jablečných výlisků v mléčných výrobcích.

Klojdová I., Kozlu A., Ngasakul N., Muiz A., Baigts-Allende D. K.
(DRIFT-FOOD, ČZU Praha)

16:00 Zakončení

Anotace přednášek a plakátových sdělení 

Aktualizováno: 25.1.2024 07:42, Autor: Jiří Štětina

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi